MENU

2018-07-27

OPINIOWANIE, UZGADNIANIE I KONSULTACJE SPOŁECZNE

W dniu 24 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz do stanowiącego jego część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy. W związku z powyższym zgodnie z art. 41 ust. 6 ...

Więcej

2018-07-18

II spotkanie z interesariuszami projektu LAirA (Landside Airports Accessibility / Dostępność lądowa lotnisk)

W dniu 16 lipca 2018 r. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zorganizowało w Nowym Dworze Mazowieckim (w budynku Toru Modlin) II spotkanie z interesariuszami projektu LAirA (Landside Airports Accessibility / Dostępność lądowa lotnisk) realizowanego w ramach Programu Interreg dla Europy Centralnej.Grupę interesariuszy tworzą m.in.: przedstawiciele samorządów lokalnych, członkowie Zarządu ...

Więcej

2018-06-28

Konferencja subregionalna w Warszawie z cyklu: „Mazowsze - Cele i wyzwania na przyszłość”

W dniu 25 czerwca 2018 roku w Małej Auli w siedzibie Politechniki Warszawskiej przy Placu Politechniki 1 w Warszawie odbyła się konferencja pn. „Mazowsze - cele i wyzwania na przyszłość.” Tematem przewodnim konferencji było podsumowanie realizacji polityki rozwoju województwa prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz przyszłość Mazowsza w kontekście: zmiany ...

Więcej

© 1999 - 2018 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl