2015-04-08

V posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego

 Dnia 1 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (UMWM) odbyło się piąte posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego,  zorganizowanego w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Spotkaniu przewodniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik. Tematem przewodnim był przyjęty przez Komisję ...

Więcej

2015-03-31

Ogólnopolski Kongres SMART CITIES – Inteligentne Miasta

W dniu 30 marca przedstawiciele MBPR wzięli udział w Ogólnopolskim Kongresie SMART – Inteligentne Miasta. Była to pierwsza konferencja z cyklu dotyczącego wykorzystania inteligentnych technologii dla poprawy efektywności funkcjonowania i jakości życia w miastach, zgodnie z ideą smart city.Konferencję rozpoczął przemówieniem pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz pan Ulrik ...

Więcej

2015-03-26

Seminarium Rozwój energetyki w dokumentach samorządu województwa mazowieckiego

W dniu 20 marca 2015 r. w Oddziale Terenowym MBPR w Siedlcach odbyło się wspólne seminarium Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Spotkanie miało na celu wymianę  informacji o działalności organizatorów seminarium na rzecz rozwoju energetyki w województwie mazowieckim. W trakcie spotkania przedstawiono referaty:·         Rozwój energetyki w dokumentach ...

Więcej

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

© 1999 - 2015 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl