2016-06-21

II Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną

        Zgodnie z Planem Rozwoju  Ekonomii społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020 rozwój ekonomii społecznej w województwie  ukierunkowany jest na osiągnięcie stanu, w którym ekonomia społeczna jest integralnym elementem życia społeczno – gospodarczego regionu opartego na zasadach międzysektorowego partnerstwa i świadomości wspólnych celów zapewniona jest swoboda realizacji różnorodnych inicjatyw z ...

Więcej

2016-06-21

Panel konserwatorsko – architektoniczny Badanie, ochrona i rewitalizacja obiektów powojennej architektury modernistycznej

        Inicjatorami spotkania panelowego, które odbyło się 16 czerwca 2016roku w Pawilonie SARP byli Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Mariusz Ścisło Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich. Intencją spotkania była wymiana poglądów pomiędzy środowiskiem konserwatorskim a architektami, badaczami, właścicielami i zarządcami obiektów, w zakresie sposobów ochrony i zarządzania dziedzictwem modernizmu ...

Więcej

2016-06-20

Targi WaterWays EXPO 2016

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie był miejscem III Międzynarodowych Targów i Konferencji Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej WaterWays EXPO 2016.  W pierwszym dniu konferencji Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Piotr Brzeski uczestniczył w panelu dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli  administracji rządowej, dotyczącym wielowymiarowości inwestycji na wodach śródlądowych w ...

Więcej

2016-06-13

Konferencja Europolis

        W dniu 3 czerwca 2016 r. odbyła się konferencja Europolis, na której ogłoszono wyniki pierwszego w Polsce rankingu zrównoważony rozwój miast. W badaniu wzięło udział 66 polskich miast na prawach powiatu. Do obliczenia wskaźników zrównoważonych miast użyto 71 wskaźników pochodzących z baz danych GUS, UKE, MojaPolis.org, PKW, Ministerstwa Finansów, ...

Więcej


 

Siedziba Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie


 

 

© 1999 - 2016 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl