2016-01-27

Konferencja „IV Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego”

 21-22 stycznia w Warszawie odbył się IV Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego pod hasłem "Najlepsze praktyki w zakresie wdrażania polityki rowerowej w Polsce i Europie". Konferencja zgromadziła ponad stu pięćdziesięciu przedstawicieli regionów (w tym MBPR), instytucji naukowych, organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych.Przedstawiono rezultaty badań skuteczności wdrażania polityki rowerowej w 10 miastach ...

Więcej

2016-01-08

Konferencja Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III

W dniach 30 listopada - 1 grudnia 2015 r. przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego wzięli udział w konferencji Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Celem konferencji było przedstawienie wyników projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III realizowanego w ramach POKL. Działanie 6.1.Konferencję otworzył Dyrektor Wojewódzkiego ...

Więcej

2016-01-08

Konferencja pt. „Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego”

W dniu 9 grudnia 2015 r. przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,w Muzeum Warszawskiej Pragi. Podczas konferencji omówiono sytuację społeczno-gospodarczą i wynikające z niej wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego w kontekście aktualizacji strategii rozwoju Warszawy. Potrzeba aktualizacji ...

Więcej

© 1999 - 2016 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl