2014-09-19

Międzynarodowa konferencja Final Event kończąca projekt airLED

 W dniu 5 listopada 2014 roku w Hotelu MERCURE Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54 odbędzie się Międzynarodowa konferencja Final Event kończąca projekt airLED: Local economic development in airport catchment areas współfinansowany ze środków EFRR z Programu dla Europy Środkowej w ramach inicjatywy europejskiej INTERREG IVB. W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego ...

Solec 22 Więcej

2014-09-12

Konsultacje końcowych rekomendacji projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

W dniu 10 września 2014 r. w Warszawie odbyły się warsztaty pn. „Konsultacje końcowych rekomendacji projektu Trendy rozwojowe Mazowsza”, połączone z Open Days Local Event – czyli wydarzeniem regionalnym w ramach 12 Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów, organizowanego corocznie przez Komitet Regionów UE.Tematem wystąpienia w ramach Open Days Local Event ...

Solec 22 Więcej

2014-09-08

Kontrakt Terytorialny, Krajowa Polityka Miejska, Narodowy Plan Rewitalizacji.

 Na zaproszenie Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Zastępcy Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie w dniach 2-3 września 2014 roku odbyło się spotkanie zespołów eksperckich ds. europejskiej i krajowej polityki strukturalnej oraz polityki przestrzennej przy Konwencie Marszałków Województw RP. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Ministerstwa ...

Solec 22 Więcej

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

 


 

 

 

© 1999 - 2014 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl