2014-07-15

Aerotropolis EMEA - Manchester

 Aerotropolis EMEA – międzynarodowa konferencja, która odbyła się w Manchesterze w dniach 8-10 lipca 2014r., poświęcona tematyce kreowania i budowania aerotorpolis- regionów lotniskowych oraz ich wpływu na rozwój konkurencyjnych regionów, metropolii oraz pozostałych terenów sąsiadujących z lotniskami. Zagadnienia omawiane na konferencji obejmowały m.in.: znaczenie dostępności transportowej, rozwój rynku nieruchomości, godzenie ...

Solec 22 Więcej

2014-07-11

Międzynarodowe warsztaty TRM pn. Jak dorównać lepszym?

W dniach 9 – 10 lipca 2014 r. w Warszawie odbyły się warsztaty międzynarodowe pn. „Jak dorównać lepszym?” organizowane w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza. Spotkanie poświęcone było możliwościom wzajemnego porównywania się oraz przykładom dobrych i złych praktyk we współpracy z decydentami. Podstawą do dyskusji było zrealizowane w ramach projektu ...

Solec 22 Więcej

2014-07-07

Podczas obrad XLIV Sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 7 lipca 2014 r. został przyjęty Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

      Projekt aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, jest drugim po Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego dokumentem określającym kierunki rozwoju województwa.Plan transponuje ustalenia Strategii  Rozwoju Województwa Mazowieckiego na układ przestrzenny  -  w formie polityk przestrzennych, których celem jest:  rozmieszczenie w przestrzeni inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w ...

Solec 22 Więcej

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

 


 

 

 

© 1999 - 2014 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl