2014-10-30

II Obywatelski Kongres Samorządowy pt. „Jak poprawić funkcjonowanie samorządów?”

W dniu 21 października 2014 roku odbył się II Obywatelski Kongres Samorządowy  pt. „Jak poprawić funkcjonowanie samorządów?”. Głównym celem kongresu było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy obecny sposób funkcjonowania samorządu terytorialnego odpowiada standardom i ideałom, zgodnie z którymi był on tworzony w latach 80-90 ubiegłego wieku. O kulisach powstawania ustawy ...

Solec 22 Więcej

2014-10-29

Konferencja „Czas na energię odnawialną. Rozwój miast w warunkach gospodarki niskoemisyjnej”

22 października 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Czas na energię odnawialną. Rozwój miast w warunkach gospodarki niskoemisyjnej”, w której uczestniczyli przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz Oddziałów Terenowych w Siedlcach i Ciechanowie. Celem projektu „Cities on Power” jest zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej na obszarach miejskich. Ponad ...

Solec 22 Więcej

2014-10-29

Konferencja „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”

W dniu 24 października 2014 roku w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”, zorganizowana pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Unii Metropolii Polskich. Organizatorami spotkania byli: Uniwersyteckie Centrum  Badań ...

Solec 22 Więcej

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

 


 

 

 

© 1999 - 2014 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl