2016-04-21

Seminarium eksperckie ”Audyt krajobrazowy".

           W dniu 15 kwietnia w Gdańsku, pod patronatem Instytutu Metropolitalnego oraz Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, odbyło się seminarium eksperckie pod nazwą ”Audyt krajobrazowy" . Funkcja, konstrukcja prawna, metodyka prac”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, naukowcy oraz przedstawiciele strony społecznej i biznesu. Wśród zaproszonych gości znaleźli ...

Solec 22 Więcej

2016-04-21

Plany zrównoważonej mobilności miejskiej

 11 marca odbyły się warsztaty sieci CiViNet Polska na temat planów mobilności miejskiej zgodnej z zasadami trwałego rozwoju (Sustainable Urban Mobility Plans – SUMP), zwanych w skrócie planami zrównoważonej mobilności miejskiej. Zasadniczym celem SUMP jest zapewnienie dostępności i mobilności w taki sposób, by przyczyniały się do trwałego rozwoju pod względem ...

Solec 22 Więcej

2016-04-18

Konferencja TEN-T Urban Nodes for the Regional Development

        W dniu 7 kwietnia 2016 r. Pan Piotr Brzeski – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie wraz z pracownikami wzięli udział w konferencji pod nazwą TEN-T Urban Nodes for the Regional Development inaugurującej realizację trzech projektów europejskich, dotyczących zagadnień interoperacyjnego transportu w Regionie Morza Bałtyckiego: NSB CoRe, Scandria®2Act ...

Solec 22 Więcej

2016-04-18

Pierwsze spotkanie partnerów projektu NSB CoRe w Helsinkach

         Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z ramienia Samorządu Województwa Mazowieckiego uczestniczy w projekcie North Sea Baltic connector of regions(NSB CoRe), realizowanym w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. W realizację projektu zaangażowanych jest 16 partnerów – przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego; miast, regionów i instytucji z Polski, Litwy, ...

Solec 22 Więcej


 

Siedziba Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie


 

 

© 1999 - 2016 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl