2015-09-01

Program Budowy Dróg Krajowych 2014-2023

Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 jest najważniejszym, średniookresowym dokumentem programowym w sektorze infrastruktury. PBDK wskazuje na zakres rzeczowy, jaki planuje się zrealizować w perspektywie 2014-2023 w zakresie nowych inwestycji drogowych i odnosi się w praktyce do wszystkich odcinków autostrad i dróg ...

Solec 22 Więcej

2015-08-28

Konsultacje projektu ustawy o związkach metropolitalnych

 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie uczestniczyło w konsultacjach projektu ustawy o związkach metropolitalnych.  Projekt ustawy zakłada utworzenie nowej formy współpracy gmin i powiatów, jaką jest związek metropolitalny oraz wprowadzenie dodatkowego dokumentu planistycznego – ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego. Związek metropolitalny tworzony mógłby być w drodze ...

Solec 22 Więcej

2015-08-28

Udział MBPR w pracach Komitetu Monitorującego przygotowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

W dniu 24 sierpnia 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim miało miejsce spotkanie inauguracyjne Komitetu Monitorującego prace nad przygotowaniem dokumentu w zakresie gospodarki odpadami, w tym Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027 oraz Planu Inwestycyjnego. W spotkaniu uczestniczyła Monika Brzeszkiewicz-Kowalska – Dyrektor Oddziału ...

Solec 22 Więcej

© 1999 - 2015 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl