2015-01-22

Statystyka dla polityki spójności

W dniu 14 stycznia 2015 r. pracownicy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego wzięli udział w 1. Seminarium – Statystyka dla polityki spójności, organizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Spotkanie poświęcone było prezentacji wyników prac badawczych, wspomagających proces programowania, monitorowania i ewaluacji polityki spójności, zrealizowanych w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności. Seminarium ...

Więcej

2015-01-14

Konsultacje społeczne programów transportowych

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 16 grudnia 2014 r. podjął Uchwałę Nr 116/5/14 oraz Uchwałę Nr 117/5/14 w sprawie przyjęcia i poddania konsultacjom projektów: „Programu rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego w województwie mazowieckim” i „Programu rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. Programy ...

Więcej

2015-01-14

Udział przedstawicieli MBPR w konferencji „Wpływ przemian demograficznych na centralną, regionalną i lokalną politykę społeczną”

W dniu 11 grudnia 2014 roku odbyła się konferencja pt. „Wpływ przemian demograficznych na centralną, regionalną i lokalną politykę społeczną”. Została ona zorganizowana przez Katedrę Polityki Społecznej i Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja została podzielona na dwa panele. Tematem pierwszego, moderowanego przez prof. dr hab. Andrzeja Rączaszka, były Procesy ...

Więcej

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

 


 

 

 

© 1999 - 2015 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl