MENU

2016-09-22

Drugie spotkanie partnerów projektu NSB CoRe w Poznaniu

 W dniach 13-14 września 2016 r. przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie wzięli udział w drugim spotkaniu partnerów projektu NSB CoRe, zorganizowanym przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Pierwszego dnia odbyły się warsztaty w ramach których partnerzy wspólnie wypracowali analizę SWOT dla korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne ...

Więcej

2016-09-02

Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu

 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego informuje, że Marszałek Województwa ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu.Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.Konkurs jest ...

Więcej


 

Siedziba Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie


 

 

© 1999 - 2016 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl