MENU

2016-08-25

Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu

 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego informuje, że Marszałek Województwa ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu.Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.Konkurs jest ...

Więcej


 

Siedziba Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie


 

 

© 1999 - 2016 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl