MENU

Management

 

 
dr Elżbieta Kozubek
Dyrektor Biura
       

 

Elżbieta Sielicka
Zastępca Dyrektora
ds. Logistyki

 

dr Michał Czaykowski
p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Uzgodnień i Opinii

 

 

 

 

 

 

 

 

© 1999 - 2019 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl