MENU

Management

 

 
dr Elżbieta Kozubek
Dyrektor Biura
                                         

           
 

Elżbieta Sielicka
Zastępca Dyrektora
ds. Logistyki
 
dr Katarzyna Jędruszczak
Zastępca Dyrektora
ds. Mazowieckiego  Obserwatorium Terytorialnego

 

 

 

 

 

 

 

 

© 1999 - 2018 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl