MENU

2019-05-14

I Spotkanie Rady ds. Rozwoju Biogospodarki

I SPOTKANIE RADY DS. ROZWOJU BIOGOSPODARKI  W dniu 9 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się I spotkanie Rady ds. Rozwoju Biogospodarki, utworzonej w ramach  międzynarodowego projektu POWER4BIO, w Polsce realizowanego na Mazowszu. Przedmiotowy projekt ma na celu wsparcie regionów europejskich we wdrażaniu lub rozwijaniu ...

Więcej

2019-04-04

Ogólnopolska konferencja "Stop Suszy!"

Celem uczestnictwa w konferencji było poszerzenie wiadomości na temat prac w ramach, których realizowane jest opracowanie planu działań dla ograniczenia skutków suszy w Polsce.Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) jest trzecim, po Planach gospodarowania wodami i Planach zarządzania ryzykiem powodziowym instrumentem zarządzania wodami.Podczas wydarzenia wprowadzono uczestników w kolejny projekt realizowany przez Wody ...

Więcej

2019-04-03

Konferencja "Multimodalność i wykorzystanie potencjału śródlądowych dróg wodnych w Korytarzu Bałtyk-Adriatyk"

W pierwszej części konferencji poruszono kwestię dróg wodnych śródlądowych. Prof. dr hab. Zygmunt Babiński omówił warunki żeglugowe na Dolnej Wiśle wskazując konieczność podjęcia jak najszybszych prac związanych z budową kolejnych stopni wodnych. Dzięki podjętym pracom Wisła uzyska wyższe klasy żeglowności, które spełnią  wymagania stawiane drogom międzynarodowym. Pan Rafał Modrzewski, Z-ca ...

Więcej

2019-03-21

X posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W dniu 14 marca 2019 r. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej odbyło się X posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MBPR w Warszawie z OT Płock.Podczas spotkania pracownik Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej przedstawił raport z przebiegu prac Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w 2018 r. oraz ...

Więcej

Siedziba Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie


Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa
tel. 22 518 49 00, fax 22 518 49 49

© 1999 - 2019 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl