MENU

Aktualności - Spotkanie w Sierpcu w celu zawiązania Grupy Regionalnych Interesariuszy YouInHerit

2016-11-21

 

W dniu 14 listopada 2016 r. w siedzibie starostwa w Sierpcu, odbyło się wstępne spotkanie w celu zawiązania Grupy Regionalnych Interesariuszy. Inicjatywa ma związek z prowadzonym przez MBPR projektem YouInHerit. Zakłada on czynne zaangażowanie młodych ludzi w rozwój tradycyjnych zawodów rzemieślniczych, które staną się atrakcyjną ofertą zawodową na rynku pracy i wpłyną na rozwój przedsiębiorczości w regionie.

W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Piotra Brzeskiego Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie uczestniczył starosta sierpecki Jan Laskowski, Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski wraz z przedstawicielami Muzeum oraz asystentka dyrektora Browaru Kasztelan w Sierpcu Monika Maciejowska. W trakcie spotkania poruszane były zagadnienia związane z realizacją projektu, a w szczególności potrzeba zawiązania Grupy Regionalnych Interesariuszy. Po owocnej dyskusji uzgodniono, że szersze spotkanie interesariuszy odbędzie się w grudniu w Muzeum Wsi Mazowieckiej.


Meeting in Sierpc in order to establish the Regional Stakeholder Group YouInHerit

An initial meeting of the Regional Stakeholders Group was held on 14th November 2016 in Sierpc. The initiative is linked to the project YouInHerit held by MBPR. It is about active involvement of young people in the development of traditional craft trades. They will become attractive offer on professional labor market and have strong impact on development of entrepreneurship in the region. The meeting was organized from the initiative of Piotr Brzeski Director of the Mazovian Office for Regional Planning in Warsaw. The meeting  was attended by the Governor Sierpecki Jan Laskowski, Director of the Mazovian Village Museum in Sierpc Jan Rzeszotarski with the representatives of the Museum and the Assistant of the Director of the Browar Kasztelan in Sierpc Monika Maciejowska.

During the meeting some important issues related to the implementation of the project, and in particular the need of establishing the Regional Stakeholder Group were discussed. It was after a fruitful discussion agreed that the next meeting will be held in December in the Museum of the Mazovian Village in Sierpc.

 

Spotkanie w Sierpcu 14 listopada 2016 r.

Spotkanie w Sierpcu 14 listopada 2016 r.

 

Wróćwróć...
© 1999 - 2019 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl