MENU

Aktualności - V Forum Korytarza Bałtyk - Adriatyk

2018-12-06

W dniach 6-7 grudnia 2018 r. odbyło się  V Forum Korytarza Bałtyk- Adriatyk. W konferencji udział wzięli: wicemarszałek województwa pomorskiego, przedstawiciele urzędów marszałkowskich i wojewódzkich biur planowania, w tym  Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ministerstwa infrastruktury, przedstawiciele miasta i portu w Gdyni, stowarzyszeń i organizacji, naukowcy, partnerzy ze Szwecji, działający na rzecz aktywizacji korytarza.

Przedmiotem konferencji było określenie aktualnego statusu korytarza, przedstawienie głównych jego projektów flagowych i inicjatyw oraz stanu realizacji inwestycji liniowych i punktowych korytarza w  poszczególnych województwach korytarza.

Przedstawiciel Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego omówił inwestycje transportowe, stanowiące wypełnienie części centralnej korytarza, na terenie województwa mazowieckiego, stan realizacji tych inwestycji w regionie i Warszawskim Węźle Transportowym - w podziale na gałęzie transportu, uwzględniając struktury gospodarcze: centra logistyczne i terminale przeładunkowe,  strefy ekonomiczne, organizujące przepływ mas towarowych, związane z systemem transportowym korytarza.

Na Forum zorganizowany został również panel z udziałem partnerów ze Szwecji dedykowany wydłużeniu korytarza Bałtyk- Adriatyk do Skandynawii.  Obecnie podejmowane są prace na rzecz włączenia do korytarza autostrady morskiej łączącej Gdańsk ze Sztokholmem  i Gdynię
z Karlskroną.

Na konferencji poinformowano o lutowym terminie 2019 r. Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza oraz  lutowym terminie składania uwag do listy inwestycji w ramach rewizji korytarzy transportowych sieci TEN-T.

Wróćwróć...
© 1999 - 2021 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl