MENU

Aktualności - Seminarium „Decentralizacja konstytucyjna jako metoda budowy silnej Polski

2019-01-22

W dniu 10 stycznia 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie w ramach cyklu czwartkowych seminariów organizowanych przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), odbył się wykład pn. Od dziurawej drogi do naprawy państwa: decentralizacja konstytucyjna jako metoda budowy silnej Polski. W seminarium uczestniczył pracownik  MBPR w Warszawie OT Ostrołęka.

Seminarium poprowadził  Prof. Maciej Kisilowski z Wydziału Prawa i Zarządzania Publicznego w Central European University w Budapeszcie, który zaproponował metodę budowy silnej Polski poprzez decentralizację konstytucyjną, a więc nadanie większej władzy regionom i województwom. Pozwoliłoby to na efektywniejsze działanie państwa, lepsze wykonywanie zadań przez struktury niższego rzędu oraz identyfikację i zaspokajanie zbiorowych potrzeb miejscowej ludności.

Prelegent zwrócił uwagę na rolę samorządu, który jest nie tylko elementem usprawniania administracji, ale również bierze udział w procesie tworzenia ograniczeń chroniących przed nadużyciem władzy ze strony najwyższych decydentów. Oprócz tego ma on duże poparcie społeczne, a władze lokalne wzbudzają w obywatelach większe zaufanie i szacunek.

Podsumowującą częścią wykładu była debata z udziałem ekspertów, przedstawicieli uczelni oraz studentów.

Wróćwróć...
© 1999 - 2021 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl