MENU

dr hab. Zbigniew Strzelecki, prof. nadzw. SGH

 1. Urodzony 25 sierpnia 1949 roku w Warszawie.
 2. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie obecnie Szkoła Główna Handlowa, Wydział Ekonomiczno-Społeczny w 1972 r. specjalność polityka społeczna i ekonomika pracy. Stopień doktora nauk ekonomicznych w 1979 r., stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w 1990 r.
 3. Obecne miejsce zatrudnienia i stanowisko:
  • Profesor w Szkole Głównej Handlowej,
  • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne,
  • Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej - Kierownik Katedry.
  • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie – Dyrektor (od 2003r.)
 4. Od 1989 r. st. specjalista w Biurze Planowania Regionalnego z siedzibą w Warszawie Centralnego Urzędu Planowania, a od 1991 r. do 1995 r. Dyrektor tego Biura. 1995 - 1996 Dyrektor Departamentu Rozwoju Społecznego CUP. 1997 – 2003 Wiceprezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych – Podsekretarz Stanu. Z tej racji kierowanie pracami nad ważnymi dokumentami o charakterze strategicznym:
  • Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,
  • Długofalowa strategia rozwoju regionalnego Polski,
  • Strategiczne problemy rozwoju i zagospodarowania przestrzennego kraju,
  • Coroczne raporty dotyczące rozwoju regionalnego Polski i sfery społecznej w okresie transformacji.
 5. 1998 - 2003 r. kierowanie powołanym przez Prezesa Rady Ministrów Międzyresortowym Zespołem do Prognozowania Popytu na Pracę celem przygotowania systemu prognozowania popytu na pracę według kwalifikacji w Polsce.
 6. Od 15 grudnia 2003 r. Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego 
 7. Od 1999 r. Przewodniczący Rządowej Rady Ludnościowej.
 8. Od 1992 r. Prezes Polskiego Towarzystwa Demograficznego. Od 1990 r. członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN, a od 2011r. członek Prezydium. Od 1998r. członek a od 2002r. wiceprzewodniczący Komitetu „Polska 2000 plus” przy Prezydium PAN. Od 2003 r. członek Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju PAN.  Od 2011 roku członek Krajowego Forum Terytorialnego przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Od 1998 r. członek Rady Statystyki. Od 2013 roku powołany w skład Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.Od grudnia  2013 roku powołany w skład Rady Konsultacyjnej Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.
 9. Staże naukowe: w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Pradze, Uniwersytecie im. Karola w Pradze, w L'Institut National d'Etudes Demographiques w Paryżu, w Uniwersytecie w Pisie, w Biurze Statystyki Pracy (BLS) w Waszyngtonie.
 10. Wykłady oraz badania naukowe z zakresu: zagadnień ludnościowych, prognozowania rynku pracy, polityki regionalnej i przestrzennej, metodologii badań naukowych.
© 1999 - 2022 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl