MENU

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Regulamin korzystania z portalu internetowego mbpr.pl

§ 1.
Własność portalu

Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie jest właścicielem portalu internetowego mbpr.pl i posiada wszelkie prawa do treści (teksty, zdjęcia) opublikowanych na tym portalu.

§ 2.
Prawa użytkownika

1.      Użytkownik ma prawo do pobierania i/lub drukowania fragmentów lub pełnych treści portalu mbpr.pl do użytku osobistego, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw do rejestracji znaków należących do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

2.      Treści publikowane na portalu mbpr.pl nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.

3.      Transmisja elektroniczna, modyfikowanie treści i linkowanie (podpinanie adres URL) są możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora MBPR.

 

§ 3.
Prawo prywatności

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie oświadcza, że:

1.      Gromadzi adresy IP użytkowników. Uzyskane adresy IP wykorzystywane są wyłącznie do:

a)      diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, który obsługuje portal mbpr.pl,

b)      analizy bezpieczeństwa (próby kradzieży lub nieuprawnionych modyfikacji danych),

c)       analizy ankiet,

d)      analizy danych społeczno-demograficznych (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie),

e)      zarządzania portalem.

Adresy IP nie są łączone z danymi podawanymi przy rejestracji usług świadczonych przez portal mbpr.pl .

2.      Dane podawane i gromadzone przy rejestracji usług świadczonych przez portal nie pozwalają na identyfikację użytkownika i nie są danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

3.      Portal mbpr.pl wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczenia treści odpowiadającej zainteresowaniom użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są także do prowadzenia obliczeń statystycznych i sporządzania zestawień zbiorczych na temat oglądalności portalu.

4.      Informacje, o których mowa w punktach 1-3 nie są ujawniane ani przekazywane żadnym innym osobom, instytucjom i podmiotom trzecim oraz nie zawierają informacji pozwalających na identyfikację użytkowników.

 

§ 4.
Odpowiedzialność właściciela portalu

 

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i treści (teksty, zdjęcia) publikowane na portalach, serwisach, platformach i stronach internetowych, do których nastąpiło przekierowanie poprzez linki zamieszczone na portalu mbpr.pl .

 

§ 5.
Postanowienia końcowe

 

1.      Korzystanie przez użytkownika z portalu mbpr.pl i treści na nim opublikowanych jest jednoznaczne z akceptacją „Regulaminu korzystania z portalu internetowego mbpr.pl” i polityki prywatności prowadzonej przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

2.      Uwagi i zapytania dotyczące funkcjonowania portalu i stosowanej przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie polityki prywatności można przesłać na adres: biuro[at]mbpr.pl .

© 1999 - 2021 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl