MENU

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych wniosków

sprawozdanie

wnioski

© 1999 - 2022 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wykonanie Conor.pl